Dane EK kierunkowego:
Kod:
ZP2A_W08
Kierunek obejmowany:
Zarządzanie
Efekt kształcenia:
zna współczesne koncepcje organizacji pracy zespołowej
Odniesienia do EKO:
  • S2A_W04
    ma wiedzę o różnych rodzajach więzi społecznych i występujących między nimi prawidłowościach oraz wiedzę pogłębioną w odniesieniu do wybranych kategorii więzi społecznych
  • S2A_W09
    ma pogłębioną wiedzę o poglądach na temat wybranych struktur i instytucji społecznych lub wybranych kategorii więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji