Dane EK kierunkowego:
Kod:
ZP2A_W09
Kierunek obejmowany:
Zarządzanie
Efekt kształcenia:
zna style przywództwa i ich uwarunkowania
Odniesienia do EKO:
  • S2A_W04
    ma wiedzę o różnych rodzajach więzi społecznych i występujących między nimi prawidłowościach oraz wiedzę pogłębioną w odniesieniu do wybranych kategorii więzi społecznych
  • S2A_W05
    ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy kultury, pogłębioną w odniesieniu do wybranych obszarów aktywności człowieka