Dane EK kierunkowego:
Kod:
ZP2A_W10
Kierunek obejmowany:
Zarządzanie
Efekt kształcenia:
zna podstawy metodologii badań naukowych i zasady tworzenia instrumentów badawczych
Odniesienia do EKO:
  • S2A_W06
    zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia opisu, w tym techniki pozyskiwania danych oraz modelowania struktur społecznych i procesów w nich zachodzących, a także identyfikowania rządzących nimi prawidłowości