Dane EK kierunkowego:
Kod:
ZP2A_W21
Kierunek obejmowany:
Zarządzanie
Efekt kształcenia:
zna metodykę projektowania struktur organizacyjnych oraz implementacji ich wzorców
Odniesienia do EKO:
  • S2A_W08
    ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian wybranych struktur, instytucji i więzi społecznych oraz zna rządzące tymi zmianami prawidłowości
  • S2A_W09
    ma pogłębioną wiedzę o poglądach na temat wybranych struktur i instytucji społecznych lub wybranych kategorii więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji