Dane EK kierunkowego:
Kod:
ZP2A_W24
Kierunek obejmowany:
Zarządzanie
Efekt kształcenia:
zna zasady funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
Odniesienia do EKO:
  • S2A_W11
    zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów