Dane EK kierunkowego:
Kod:
ZP2A_U03
Kierunek obejmowany:
Zarządzanie
Efekt kształcenia:
umie dokonywać identyfikacji i formułowania (strukturalizacji) problemów badawczych pozwalających na analizę złożonych problemów, procesów i zdarzeń w skali organizacji, gospodarki krajowej, a także w skali globalnej
Odniesienia do EKO:
 • S2A_U02
  potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk społecznych oraz potrafi formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody analiz
 • S2A_U06
  posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach, rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy
 • S2A_U08
  posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych, rozszerzoną o umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych zjawisk w wybranych obszarach, z zastosowaniem metody badawczej
 • S2A_U01
  potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne oraz wzajemne relacje między zjawiskami społec