Dane EK kierunkowego:
Kod:
ZP2A_U06
Kierunek obejmowany:
Zarządzanie
Efekt kształcenia:
potrafi projektować i stosować w zarządzaniu systemy mierników dokonań przedsiębiorstwa/organizacji
Odniesienia do EKO:
  • S2A_U06
    posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach, rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy
  • S2A_U07
    posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu i przeprowadzenia procedury podjęcia rozstrzygnięć w tym zakresie