Dane EK kierunkowego:
Kod:
ZP2A_U07
Kierunek obejmowany:
Zarządzanie
Efekt kształcenia:
ma umiejętność integrowania wiedzy z różnych dziedzin w celu tworzenia innowacyjnych rozwiązań problemów
Odniesienia do EKO:
  • S2A_U02
    potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk społecznych oraz potrafi formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody analiz
  • S2A_U09
    posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych