Dane EK kierunkowego:
Kod:
ZP2A_U12
Kierunek obejmowany:
Zarządzanie
Efekt kształcenia:
ma umiejętność posługiwania się normami i standardami w procesach planowania, organizowania, motywowania i kontroli (pracy, jakości itp.) na poziomie zintegrowanym
Odniesienia do EKO:
  • S2A_U07
    posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu i przeprowadzenia procedury podjęcia rozstrzygnięć w tym zakresie