Dane EK kierunkowego:
Kod:
ZP2A_U14
Kierunek obejmowany:
Zarządzanie
Efekt kształcenia:
potrafi projektować zmiany w organizacji i koordynować procesy zarządzania zmianami
Odniesienia do EKO:
  • S2A_U03
    potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych, formułować własne opinie na ten temat oraz stawiać proste hipotezy badawcze i je weryfikować
  • S2A_U09
    posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych