Dane EK kierunkowego:
Kod:
ZP2A_K06
Kierunek obejmowany:
Zarządzanie
Efekt kształcenia:
ma świadomość konieczności tworzenia (współtworzenia) instytucji publicznych, organizacji gospodarczych, prywatnych i non- profit w obszarze działalności społecznej, a także podejmowania samodzielnej działalności w interesie publicznym lub własnym
Odniesienia do EKO:
 • S2A_K02
  potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
 • S2A_K05
  umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności
 • S2A_K07
  potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
 • S2A_K03
  potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania