Dane EK kierunkowego:
Kod:
ZP2A_K09
Kierunek obejmowany:
Zarządzanie
Efekt kształcenia:
potrafi odpowiedzialnie projektować i wykonywać zadania zawodowe
Odniesienia do EKO:
  • S2A_K02
    potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
  • S2A_K06
    potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny