Dane EK kierunkowego:
Kod:
FM1A_K02
Kierunek obejmowany:
Fizyka Medyczna
Efekt kształcenia:
potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny
Odniesienia do EKO:
  • T1A_K03
    potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
  • T1A_K01
    rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób