Dane EK kierunkowego:
Kod:
FM2A_W05
Kierunek obejmowany:
Fizyka Medyczna
Efekt kształcenia:
zna działanie zaawansowanych układów elektronicznych oraz posiada ugruntowaną wiedzę z zakresu programowania, niezbędną do rozwiązywania wybranych problemów
Odniesienia do EKO:
  • T2A_W02
    ma szczegółową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów