Dane EK kierunkowego:
Kod:
FM2A_K01
Kierunek obejmowany:
Fizyka Medyczna
Efekt kształcenia:
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
Odniesienia do EKO:
  • T2A_K01
    rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
  • M2_K01
    rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób