Dane EK kierunkowego:
Kod:
EI1A_W01
Kierunek obejmowany:
Edukacja Techniczno – Informatyczna
Efekt kształcenia:
posiada podstawową wiedzę z zakresu fizyki, matematyki i chemii niezbędną do zrozumienia prostych problemów o charakterze technicznym i informatycznym
Odniesienia do EKO:
  • T1A_W01
    ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów