Dane EK kierunkowego:
Kod:
EI1A_W04
Kierunek obejmowany:
Edukacja Techniczno – Informatyczna
Efekt kształcenia:
posiada elementarną wiedzę w zakresie wybranych działów nauk technicznych
Odniesienia do EKO:
  • T1A_W02
    ma podstawową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
  • T1A_W04
    ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów