Dane EK kierunkowego:
Kod:
EI1A_W05
Kierunek obejmowany:
Edukacja Techniczno – Informatyczna
Efekt kształcenia:
zna główne trendy rozwojowe nauk technicznych
Odniesienia do EKO:
  • T1A_W05
    ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
  • T1A_W06
    ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych