Dane EK kierunkowego:
Kod:
EI1A_W06
Kierunek obejmowany:
Edukacja Techniczno – Informatyczna
Efekt kształcenia:
opanował metodologię rozwiązywania prostych problemów inżynierskich
Odniesienia do EKO:
  • T1A_W03
    ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
  • T1A_W07
    zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów