Dane EK kierunkowego:
Kod:
EI1A_W13
Kierunek obejmowany:
Edukacja Techniczno – Informatyczna
Efekt kształcenia:
zna i rozumie podstawowe zagadnienia zarządzania jakością
Odniesienia do EKO:
  • T1A_W09
    ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej