Dane EK kierunkowego:
Kod:
EI1A_U02
Kierunek obejmowany:
Edukacja Techniczno – Informatyczna
Efekt kształcenia:
potrafi komunikować się w sprawach technicznych i informatycznych, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technik
Odniesienia do EKO:
 • S1A_U10
  posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
 • T1A_U02
  potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach
 • T1A_U04
  potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku studiów
 • T1A_U07
  potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej