Dane EK kierunkowego:
Kod:
EI1A_U04
Kierunek obejmowany:
Edukacja Techniczno – Informatyczna
Efekt kształcenia:
potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania rozwiązań z obszaru inżynierii materiałowej
Odniesienia do EKO:
  • T1A_U14
    potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
  • T1A_U13
    potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić — zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów — istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi