Dane EK kierunkowego:
Kod:
EI1A_K01
Kierunek obejmowany:
Edukacja Techniczno – Informatyczna
Efekt kształcenia:
posiada niezbędne umiejętności z zakresu technologii pracy umysłowej
Odniesienia do EKO:
  • S1A_K01
    rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
  • S1A_K06
    potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
  • T1A_K01
    rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób