Dane EK kierunkowego:
Kod:
EI1A_K02
Kierunek obejmowany:
Edukacja Techniczno – Informatyczna
Efekt kształcenia:
ma świadomość konsekwencji działalności inżynierskiej i jej wpływu na środowisko i człowieka
Odniesienia do EKO:
  • T1A_K02
    ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
  • T1A_K05
    prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu