Dane EK kierunkowego:
Kod:
EI1A_K05
Kierunek obejmowany:
Edukacja Techniczno – Informatyczna
Efekt kształcenia:
potrafi przekazywać społeczeństwu informacje o charakterze technicznym w sposób zrozumiały
Odniesienia do EKO:
  • T1A_K07
    ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały