Dane EK kierunkowego:
Kod:
IS1A_W02
Kierunek obejmowany:
Informatyka Stosowana
Efekt kształcenia:
Posiada wiedzę ogólną z zakresu fizyki i chemii oraz technicznych zastosowań chemii i fizyki opartą na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych.
Odniesienia do EKO:
  • T1A_W01
    ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów