Dane EK kierunkowego:
Kod:
IS1A_W04
Kierunek obejmowany:
Informatyka Stosowana
Efekt kształcenia:
Dysponuje uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzą w zakresie tworzenia oprogramowania w modelu proceduralnym i obiektowym oraz z wykorzystaniem języków kompilowanych i interpretowanych
Odniesienia do EKO:
  • T1A_W03
    ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
  • T1A_W07
    zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
  • Inz1A_W02
    zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów