Dane EK kierunkowego:
Kod:
IS1A_W07
Kierunek obejmowany:
Informatyka Stosowana
Efekt kształcenia:
Ma szczegółową wiedzę w zakresie implementacji i zastosowań algorytmów i struktur danych
Odniesienia do EKO:
  • T1A_W04
    ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
  • T1A_W07
    zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
  • Inz1A_W05
    zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów