Dane EK kierunkowego:
Kod:
IS1A_W08
Kierunek obejmowany:
Informatyka Stosowana
Efekt kształcenia:
Ma wiedzę niezbędną do projektowania, implementowania i obsługi relacyjnych baz danych wraz z tworzeniem internetowych interfejsów zdalnego dostępu do danych
Odniesienia do EKO:
  • T1A_W04
    ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
  • T1A_W07
    zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
  • Inz1A_W05
    zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów