Dane EK kierunkowego:
Kod:
IS1A_W11
Kierunek obejmowany:
Informatyka Stosowana
Efekt kształcenia:
Zna podstawowe pojęcia i idee związane z odwzorowaniem algorytmów na architektury komputerowe
Odniesienia do EKO:
  • T1A_W05
    ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
  • T1A_W07
    zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów