Dane EK kierunkowego:
Kod:
IS1A_W12
Kierunek obejmowany:
Informatyka Stosowana
Efekt kształcenia:
Ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia dzałalności gospodarczej oraz rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości
Odniesienia do EKO:
  • T1A_W09
    ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
  • T1A_W11
    zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
  • Inz1A_W04
    ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej