Dane EK kierunkowego:
Kod:
IS1A_W13
Kierunek obejmowany:
Informatyka Stosowana
Efekt kształcenia:
Ma elementarną wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego
Odniesienia do EKO:
  • T1A_W10
    zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej