Dane EK kierunkowego:
Kod:
IS1A_U02
Kierunek obejmowany:
Informatyka Stosowana
Efekt kształcenia:
Potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach
Odniesienia do EKO:
  • T1A_U02
    potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach