Dane EK kierunkowego:
Kod:
IS1A_U03
Kierunek obejmowany:
Informatyka Stosowana
Efekt kształcenia:
Potrafi opisać projekt systemu komputerowego w języku polskim i angielskim oraz równocześnie przedstawić ten projekt z użyciem ujednoliconego języka modelowania
Odniesienia do EKO:
  • T1A_U03
    potrafi przygotować w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu studiowanego kierunku studiów
  • T1A_U07
    potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
  • Inz1A_U06
    potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów