Dane EK kierunkowego:
Kod:
IS1A_U08
Kierunek obejmowany:
Informatyka Stosowana
Efekt kształcenia:
Potrafi dostrzegać i uwzględniać aspekty pozatechniczne w zakresie zadań dotyczących informatyki
Odniesienia do EKO:
  • T1A_U10
    potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich — dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
  • Inz1A_U03
    potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich — dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne