Dane EK kierunkowego:
Kod:
IS1A_U12
Kierunek obejmowany:
Informatyka Stosowana
Efekt kształcenia:
Potrafi zidentyfikować i wyspecifikować zadania inżynierskie w zakresie związanym z oprogramowaniem oraz sprzętem komputerowym włączając ocenę przydatności i właściwe użycie podstawowych metod i narzędzi
Odniesienia do EKO:
  • T1A_U14
    potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
  • T1A_U15
    potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia