Dane EK kierunkowego:
Kod:
IS1A_U13
Kierunek obejmowany:
Informatyka Stosowana
Efekt kształcenia:
Umie zgodnie z zadanymi wymaganiami zrealizować instalację systemu komputerowego lub sieci komputerowej wraz z instalacją i administarcją poprawnie dobranych urządzeń oraz uruchomieniem i konfiguracją odpowiedniego oprogramowania
Odniesienia do EKO:
  • T1A_U16
    potrafi — zgodnie z zadaną specyfikacją — zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
  • Inz1A_U05
    potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić — zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów — istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi