Dane EK kierunkowego:
Kod:
IS1A_U14
Kierunek obejmowany:
Informatyka Stosowana
Efekt kształcenia:
Umie zgodnie ze specyfikacją zrealizować system oparty na bazie danych, ze zdalnym interfejsem graficznym oraz z mechanizmami logowania użytkowników
Odniesienia do EKO:
  • T1A_U16
    potrafi — zgodnie z zadaną specyfikacją — zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi