Dane EK kierunkowego:
Kod:
IS1A_K01
Kierunek obejmowany:
Informatyka Stosowana
Efekt kształcenia:
Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych oraz potrafi inspirować i organizować uczenie się innych osób
Odniesienia do EKO:
  • T1A_K01
    rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób