Dane EK kierunkowego:
Kod:
IS1A_K02
Kierunek obejmowany:
Informatyka Stosowana
Efekt kształcenia:
Ma świadomość pozatechnicznych skutków i aspektów udostępniania i operowania na danych, w tym danych zastrzeżonych oraz skutków oddziaływania rozwiązań inzynierskich, włączając inżynierię metali, na środowisko naturalne
Odniesienia do EKO:
  • T1A_K02
    ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
  • T1A_K05
    prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
  • Inz1A_K01
    ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje