Dane EK kierunkowego:
Kod:
IS1A_K03
Kierunek obejmowany:
Informatyka Stosowana
Efekt kształcenia:
Potrafi kierować oraz pracować w zespole odpowiedzialnym za wspólną realizację zadania z zakresu informatyki wraz z oceną, określeniem i uwzględnieniem prorytetów dotyczących poszczególnych części zadania
Odniesienia do EKO:
  • T1A_K03
    potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
  • T1A_K04
    potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania