Dane EK kierunkowego:
Kod:
ZIP2A_U12
Kierunek obejmowany:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Efekt kształcenia:
potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji
Odniesienia do EKO:
  • T2A_U04
    potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku studiów