Dane EK kierunkowego:
Kod:
ZIP2A_U13
Kierunek obejmowany:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Efekt kształcenia:
potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i realizować proces samokształcenia
Odniesienia do EKO:
  • T2A_U05
    potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia