Dane EK kierunkowego:
Kod:
ZIP2A_U17
Kierunek obejmowany:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Efekt kształcenia:
posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnych problemów i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia w obszarze zarządzania i inżynierii produkcji
Odniesienia do EKO:
  • S2A_U07
    posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu i przeprowadzenia procedury podjęcia rozstrzygnięć w tym zakresie