Dane EK kierunkowego:
Kod:
ZIP2A_U19
Kierunek obejmowany:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Efekt kształcenia:
potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie inżynierii produkcji
Odniesienia do EKO:
  • T2A_U12
    potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie studiowanego kierunku studiów