Dane EK kierunkowego:
Kod:
ZP2A_W27
Kierunek obejmowany:
Zarządzanie
Efekt kształcenia:
ma pogłębioną wiedzę o relacjach pomiędzy otoczeniem zewnętrznym przedsiębiorstwa ( w tym otoczeniem naturalnym), a jego rozwojem
Odniesienia do EKO:
  • S2A_W02
    ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych oraz pogłębioną w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji społecznych
  • S2A_W11
    zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów