Dane EK kierunkowego:
Kod:
FI3A_W03
Kierunek obejmowany:
Fizyka
Efekt kształcenia:
Posiada podstawową wiedzę ogólną na temat prowadzenia zajęć dydaktycznych. Ma poszerzoną wiedzę prowadzenia zajęć w obszarze swoich zainteresowań naukowych.
Odniesienia do EKO: