Dane EK kierunkowego:
Kod:
IE2A_W01
Kierunek obejmowany:
Informatyka i Ekonometria
Efekt kształcenia:
Ma rozszerzoną wiedzę o strukturach, instytucjach i ewolucji systemu finansowego w skali krajowej i globalnej
Odniesienia do EKO:
  • S2A_W02
    ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych oraz pogłębioną w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji społecznych
  • S2A_W03
    ma pogłębioną wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji społecznych i kategorii więzi społecznych lub wybranych kręgów kulturowych