Dane EK kierunkowego:
Kod:
IE2A_W03
Kierunek obejmowany:
Informatyka i Ekonometria
Efekt kształcenia:
Zna metody i narzędzia informatyczne, statystyczne i ekonometryczne służące do modelowania oraz analizy danych ekonomicznych i technicznych
Odniesienia do EKO:
  • S2A_W06
    zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia opisu, w tym techniki pozyskiwania danych oraz modelowania struktur społecznych i procesów w nich zachodzących, a także identyfikowania rządzących nimi prawidłowości