Dane EK kierunkowego:
Kod:
IE2A_W05
Kierunek obejmowany:
Informatyka i Ekonometria
Efekt kształcenia:
Dobrze zna metody i narzędzia informatyczne, statystyczne oraz ekonometryczne niezbędne do gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i społecznych
Odniesienia do EKO:
  • S2A_W06
    zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia opisu, w tym techniki pozyskiwania danych oraz modelowania struktur społecznych i procesów w nich zachodzących, a także identyfikowania rządzących nimi prawidłowości